Fasádní systémy a opláštění

Chceme se odlišit od konkurence netradičními a architektonicky zajímavými řešeními, proto se mimo klasické opláštění objektů věnujeme i opláštěním reprezentativnějším, různým druhům kazetových fasád, perforovaných fasád. Ročně instalujeme přes 5 tis. metrů designových fasád.